избори - април 2021 г.

Финални резултати (първи три седмици на предизборната кампания - от 05.03.2021 до 26.03.2021):

Забележка: Политическите формации "Има такъв народ", "Глас народен", "Консервативно Обединение на Десницата", "Българска прогресивна линия" не са участвали в нито един предизборен дебат в националните телевизии в периода на проверка 05.03.2021 - 26.03.2021.

Графики с обобщение на резултатите (2 страници):

Таблица с всички неверни твърдения:
*предварителните резултати, които публикувахме на 22.03. може да намерите от 90. ред надолу

IzboriPublish.xlsx

Разпределение на участията по минути (2 таблици):

Участия.xlsx