Мeтодика

кои кандидати проверяваме?

В рамките на петото издание на проекта "Лъжеш ли?" ще проверим истиността на изказванията на следните кандидати за народни представители на предсрочните парламентарни избори на 02.04.2023:


кои телевизии гледаме?

Обхватът на петото издание на "Лъжеш ли?" са предизборните дебати и интервюта в национален ефир, които ще се проведат в периода от 03.03.2023 до 31.03.2023. Това включва всички предизборни дебати и интервюта по БНТ, bTV и NOVA.

дефиниции

Напълно сме наясно, че в никоя научна дисциплина няма консенсус относно дефинициите на гореспоменатите понятия. Избрали сме дефиниции, които са в най-пряка връзка с проекта ни. Осъзнаваме също така трудностите при различаването на факт от мнение. Поради тази причина анализът и категоризирането на твърденията в рамките на проекта е изчерпателен процес, в който участват всички членове на екипа ни.  

Източници:

Hubbard, R. (2020): "The Fact-Opinion Dichotomy", в: medium.com, URL: https://medium.com/the-philosophers-stone/the-fact-opinion-dichotomy-b7801901672b (достъпно към 17.01.2021 г.)

Kujawski, M. (2019): "Misinformation vs. Disinformation vs. Mal-information", в: medium.com, URL: https://medium.com/@mikekujawski/misinformation-vs-disinformation-vs-mal-information-a2b741410736 (достъпно към 17.01.2021 г.)

Merriam-Webster Dictionary: https://www.merriam-webster.com/dictionary/statement (достъпно към 17.01.2021 г.)

Mitchell, A., Gottfried, J., Barthel, M. & Sumida N. (2018): "Distinguishing Between Factual and Opinion Statements in the News", в: Pew Research Center - Journalism & Media, URL: https://www.journalism.org/2018/06/18/distinguishing-between-factual-and-opinion-statements-in-the-news/ (достъпно към 17.01.2021 г.)

Schell, Leo (1967): Distinguishing Fact from Opinion, в: Journal of Reading, Vol. 11, No. 1 (Oct. 1967), стр. 5-9.

метод

Стъпка 1: Внимателен преглед на всички участия в предизборни интервюта и дебати на кандидатите за народни представители от извадката ни.


Стъпка 2: Записване в таблица на всички потенциално неверни твърдения на избраните кандидати за народни представители.


Стъпка 3: Обстойна проверка на извлечените в Стъпка 2 твърдения, състояща се в преглед и посочване на публично достъпни източници, които опровергават или потвърждават истинността на твърденията.


Стъпка 4: Изключване на твърденията, които според анализа в Стъпка 3 са базирани на факти и съответно са верни.


Стъпка 5: Изключване на твърденията, чиято проверка е невъзможна поради липса на обществено достъпни източници.


Стъпка 6: Колективна проверка на неверните твърдения и дискусия, на базата на която се преценява дали съществуват категорични доказателства за неистиността им.


Стъпка 7: Съхранение на неизключените в Стъпки 3, 4 и 5 неверни твърдения в таблица.


Стъпка 8: Представяне на резултатите в секция Резултати 2023 г.