Мeтодика

обект на анализ

В рамките на четвъртото издание на проекта "Лъжеш ли?" проверихме истиността на изказванията на следните кандидати за народни представители на предсрочните парламентарни избори на 02.10.2022:


 • Кирил Петков ("Продължаваме промяната")

 • Асен Василев ("Продължаваме промяната")

 • Радостин Василев ("Продължаваме промяната")

 • Десислава Атанасова (ГЕРБ-СДС)

 • Томислав Дончев (ГЕРБ-СДС)

 • Корнелия Нинова (БСП за България)

 • Георги Свиленски (БСП за България)

 • Йордан Цонев (ДПС)

 • Халил Летифов (ДПС)

 • Рамадан Аталай (ДПС)

 • Тошко Хаджитодоров ("Има такъв народ")

 • Станислав Балабанов ("Има такъв народ")

 • Гроздан Караджов ("Има такъв народ")

 • Христо Иванов (Демократична България)

 • Атанас Атанасов (Демократична България)

 • Костадин Костадинов (Възраждане)

 • Цончо Ганев (Възраждане)

 • Стефан Янев (Български възход)

обхват

Четвъртото издание на "Лъжеш ли?" обхвана предизборните дебати и интервюта в национален ефир, които ще се проведат в периода от 02.09.2022 до 30.09.2022. Това включва всички предизборни дебати и интервюта по БНТ, bTV и NOVA.

дефиниции

 • твърдение - писмено или устно представяне на факт или мнение

 • факт - нещо, което е част от обективната действителност и може да бъде доказано

 • мнение - оценка на факт, която изразява виждания и ценности и не подлежи на опровержение или потвърждение

 • невярно твърдение - твърдение, което е базирано на несъществуващи факти и не съдържа мнение

 • дезинформация - невярна информация, базирана на несъществуващ факт или факти, чрез която се цели подвеждане или увреждане на човек, социална група, организация или държава

 • мизинформация - невярна информация, базирана на несъществуващ факт или факти, чрез която не се цели подвеждане или увреждане

 • малинформация - информация, базирана на факт или факти, но извадена от контекста и използвана за увреждане и най-вече насаждане на омраза към човек, социална група, организация или държава

Напълно сме наясно, че в никоя научна дисциплина няма консенсус относно дефинициите на гореспоменатите понятия. Избрали сме дефиниции, които са в най-пряка връзка с проекта ни. Осъзнаваме също така трудностите при различаването на факт от мнение. Поради тази причина анализът и категоризирането на твърденията в рамките на проекта е изчерпателен процес, в който участват всички членове на екипа ни.

Източници:

Hubbard, R. (2020): "The Fact-Opinion Dichotomy", в: medium.com, URL: https://medium.com/the-philosophers-stone/the-fact-opinion-dichotomy-b7801901672b (достъпно към 17.01.2021 г.)

Kujawski, M. (2019): "Misinformation vs. Disinformation vs. Mal-information", в: medium.com, URL: https://medium.com/@mikekujawski/misinformation-vs-disinformation-vs-mal-information-a2b741410736 (достъпно към 17.01.2021 г.)

Merriam-Webster Dictionary: https://www.merriam-webster.com/dictionary/statement (достъпно към 17.01.2021 г.)

Mitchell, A., Gottfried, J., Barthel, M. & Sumida N. (2018): "Distinguishing Between Factual and Opinion Statements in the News", в: Pew Research Center - Journalism & Media, URL: https://www.journalism.org/2018/06/18/distinguishing-between-factual-and-opinion-statements-in-the-news/ (достъпно към 17.01.2021 г.)

Schell, Leo (1967): Distinguishing Fact from Opinion, в: Journal of Reading, Vol. 11, No. 1 (Oct. 1967), стр. 5-9.

метод

Стъпка 1: Проверка на предизборните дебати и отделяне на кандидатите за народни представители, които представляват обект на анализ

Стъпка 2: Внимателен преглед на всички участия на избраните кандидати за народни представители

Стъпка 3: Записване в таблица на всички твърдения на избраните кандидати за народни представители

Стъпка 4: Проверка на извлечените в Стъпка 3 твърдения, състояща се в преглед и посочване на източници, чието съдържание опровергава или потвърждава истинността им

Стъпка 5: Изключване на твърденията, които според анализа в Стъпка 4 са базирани на факти

Стъпка 6: Изключване на твърденията, чиято проверка е невъзможна поради липса на обществено достъпни източници

Стъпка 7: Колективна проверка на неверните твърдения и дискусия, на базата на която се преценява дали съществуват категорични доказателства за неистиността им

Стъпка 8: Съхранение на неизключените в Стъпки 5, 6 и 7 неверни твърдения в таблица

Стъпка 9: Представяне на резултатите в секция Резултати 2022 г.