Лъжеш ли?

Методика

1. Преглед на участията

Екипът ни гледа всички участия (в предизборни дебати и интервюта) на кандидатите от извадката по БНТ, bTV и NOVA.

2. Потенциално неверни твърдения

В процеса на гледане изваждаме всички твърдения на кандидатите. Изключваме лични мнения и общоприети факти.

3. Индивидуална проверка

При наличието на публично достъпни източници, потвърждаващи или опровергаващи твърдението, проверяващият формулира аргументация, в която посочва съответните източници.

4. Първа колективна проверка

Твърденията, които – според индивидуалната проверка – са верни, съдържат мнение или са непроверяеми (например поради липса на източници), се преглеждат от минимум четирима членове на екипа. Ако те са единодушни, че твърдението е вярно или неопровержимо, то бива премахнато.

5. Втора колективна проверка

Твърденията, определени като неверни в рамките на индивидуалната проверка, се проверяват от минимум четирима членове на екипа. Ако проверяващите са единодушни, че твърдението е невярно, то остава част от нашата извадка.

6. Финална колективна проверка

При липса на единодушие в рамките на първата и втората проверка твърденията се обсъждат от целия екип. С обикновено мнозинство се решава кои твърдения да бъдат включени в крайната извадка.

7. Публикуване на таблица с неверни твърдения

Таблицата с всички извадени неверни твърдения се публикува в деня за размисъл на уеб страницата ни . Таблицата съдържа линкове към предаванията, в които са направени твърденията, нашата аргументация и линкове към източници.