Мeтодика

кои кандидати проверяваме?

В рамките на проекта "Лъжеш ли?" проверяваме истиността на изказванията на популярни кандидати за народни представители, президент или местна власт по време на предизборни кампании. Обикновено става дума за кандидатите от партии и коалиции с най-големи шансове за добър изборен резултат, които са се появявали често в национален ефир в месеците преди предизборната кампания.

кои телевизии гледаме?

В обхвата на "Лъжеш ли?" попадат предизборните дебати и интервюта по националните телевизии БНТ, bTV и NOVA.

дефиниции

Напълно сме наясно, че в никоя научна дисциплина няма консенсус относно дефинициите на гореспоменатите понятия. Избрали сме дефиниции, които са в най-пряка връзка с проекта ни. Осъзнаваме също така трудностите при различаването на факт от мнение. Поради тази причина анализът и категоризирането на твърденията в рамките на проекта е изчерпателен процес, в който участват всички членове на екипа ни.  

Източници:

Hubbard, R. (2020): "The Fact-Opinion Dichotomy", в: medium.com, URL: https://medium.com/the-philosophers-stone/the-fact-opinion-dichotomy-b7801901672b (достъпно към 17.01.2021 г.)

Kujawski, M. (2019): "Misinformation vs. Disinformation vs. Mal-information", в: medium.com, URL: https://medium.com/@mikekujawski/misinformation-vs-disinformation-vs-mal-information-a2b741410736 (достъпно към 17.01.2021 г.)

Merriam-Webster Dictionary: https://www.merriam-webster.com/dictionary/statement (достъпно към 17.01.2021 г.)

Mitchell, A., Gottfried, J., Barthel, M. & Sumida N. (2018): "Distinguishing Between Factual and Opinion Statements in the News", в: Pew Research Center - Journalism & Media, URL: https://www.journalism.org/2018/06/18/distinguishing-between-factual-and-opinion-statements-in-the-news/ (достъпно към 17.01.2021 г.)

Schell, Leo (1967): Distinguishing Fact from Opinion, в: Journal of Reading, Vol. 11, No. 1 (Oct. 1967), стр. 5-9.

метод

Стъпка 1: Внимателен преглед на всички участия в предизборни интервюта и дебати на кандидатите за народни представители от извадката ни.


Стъпка 2: Записване в таблица на всички потенциално неверни твърдения на избраните кандидати за народни представители.


Стъпка 3: Обстойна проверка на извлечените в Стъпка 2 твърдения, състояща се в преглед и посочване на публично достъпни източници, които опровергават или потвърждават истинността на твърденията.


Стъпка 4: Изключване на твърденията, които според анализа в Стъпка 3 са базирани на факти и съответно са верни.


Стъпка 5: Изключване на твърденията, чиято проверка е невъзможна поради липса на обществено достъпни източници.


Стъпка 6: Колективна проверка на неверните твърдения и дискусия, на базата на която се преценява дали съществуват категорични доказателства за неистиността им.


Стъпка 7: Съхранение на неизключените в Стъпки 3, 4 и 5 неверни твърдения в таблица.


Стъпка 8: Представяне на резултатите в секция Резултати 2023 г.