Често задавани въпроси

Какъв тип изказвания се проверяват?

Проверяват се само изказвания, чийто предмет са факти, и съответно могат да бъдат класифицирани като верни или неверни. От друга страна не проверяваме изказвания, в които ясно водещ елемент е личното мнение на госта в студиото.

Как протича проверката дали едно твърдение е вярно или не?

Проверяваме съответното извадено твърдение на базата на публично достъпни източници. При необходимост проверяваме информацията чрез няколко различни източника.

Как се преценява дали едно изказване да бъде проверено?

Членът на екипа, който гледа съответното предаване, записва потенциалните неверни твърдения по своя преценка на базата на методиката ни. След това провеждаме консултации кои твърдения да бъдат проверени.

Защо даден политик има повече изказвания от друг?

Участията в съответните предизборни дебати зависят от редакционните решения на телевизиите. Някои политици биват канени по-често от други. Екипът на "Лъжеш ли?" няма влияние върху това кой колко често се появява в ефир.