Често задавани въпроси

Как се финансира проектът "Лъжеш ли"?

"Лъжеш ли?" се финансира изключително и само с лични средства на членовете на екипа. Екипът не приема дарения или грантове под каквато и да е форма. Разходите по проекта се ограничават до заплащането на домейн за нашия уебсайт. Всичко останало е плод на доброволчески труд.

Какъв тип изказвания се проверяват?

Проверяват се само изказвания, чийто предмет са твърдения за съществуване на факти, и съответно могат да бъдат класифицирани като верни или неверни. От друга страна не проверяваме изказвания, в които ясно водещ елемент е личното мнение на кандидата.

Как протича проверката дали едно твърдение е вярно или не?

Проверяваме съответното извадено твърдение на базата на методиката ни, използвайки публично достъпни източници. При необходимост проверяваме информацията чрез няколко различни източника. Извършва се както индивидуална проверка, така и колективна проверка с участието на най-малко четирима членове на екипа.

Защо даден кандидат има повече изказвания от друг?

Причините за това може да са две - или кандидатът твърди по-често съществуването на факти от други кандидати, или пък има повече участия в предизборни интервюта и дебати. Броят на участията в предизборни предавания зависи от редакционните решения на телевизиите. Някои кандидати биват канени по-често от други. Екипът на "Лъжеш ли?" няма влияние върху това кой колко често се появява в ефир.